karabibik romanı
Karabibik Romanı Eleştiri - Cevdet Kudret Solok

Cevdet Kudret Solok Türk edebiyatçı ve edebiyat tarihçisidir. Aynı zamanda Yedi Meşale edebiyat topluluğunun kurucuları arasında yer alır.

Nabizade Nazım’ın hikayelerinin başlıca özellikleri şunlardır:

  1. Yalnız vakayı anlatmaya önem vermiş, kişilerin tutkuları üzerinde durmamıştır.
  2. Kendi çağındaki okuyucuların isteklerini göz önünde bulundurarak, masal havasına yaklaşan olağanüstü olayları bir yana bırakmış; konularını günlük olaylardan seçmeye yönelmiştir.
  3. Daha 1886’da bu görüşe ulaşan yazar; dört yıl sonra yazdığı Karabibik hikayesiyle açıkça Realizm’e yönelmiştir.

Karabibik, Realizm‘in bütün koşulları göz önünde bulundurularak yazılmış olup Türk edebiyatında bu akımın başarılı ilk örneğidir. Yazar, eserini ‘roman’ diye sunmakta ise de, 35-40 sayfalık bir eserin roman değil ancak ‘uzun hikaye‘ sayılması gerekir. Realist romancının temel görevlerinden birinin de, ‘Kendi duygu ve düşüncelerini esere katmamak‘ olduğunu belirtmiş; kendinden önce yetişen büyün hikayeci ve romancıların tutumlarının tersine, kendi kişiliğini titizlikle ve tam olarak gizlemiştir. Kişilerin konuşmalarında da aynı ilkeye bağlı kalmış, hikayedeki köylülerin dilini olduğu gibi vermiş; İstanbul ağzında bulunmayan sözcükler için de, kitabın başına küçük bir sözcük eklemiştir.

Bu hikayenin edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri de, köy hayatını ve köy insanını ilk olarak ele almış bulunmasıdır. Anadolu köylüsünün bilgisizliği, yoksullluğu, toprak ve araç sorunları, ağalar ve tefecilerle ilişkileri, duygusal ve cinsel davranışları -olayların içinde eriterek- ustalıkla vermiştir.

Cevdet Kudret Solok

Kaynak: Cevdet Kudret (Edebiyatımızda Hikaye ve Roman, I, 1968)

Kitap Özetine Ulaşmak İçin Tıklayın.

Bu yazı  değerli vakitlerimizi bir şeyler öğrenmeden geçirmemek için hazırlanmıştır.

Beraber kendi alanları veya hobi olarak gördükleri alanlarla alakalı içerik üretmek isteyen arkadaşlar varsa aşağıdaki mail adresinden irtibata geçebilir. İstediğiniz bir mitolojik kahraman veya süper kahraman mahlasıyla parasutlusupermen.com’da yazar veya editör olarak yer alabilir. Özgün ve özgür içerikler sağlayabilir ve bu yolda tecrübeler edinebilir.

İçerik Üreten, ürettikçe öğrenen ve bilginin güç olduğuna inanan. Öğrenmenin tadına varmak isteyen bir aile olmak için

parasutlusupermen@gmail.com

Sevgi, saygı, ümitle kalın. Bol öğrenmeli günler…