Genç yaşlarda sembolizm ve art nouveau akımlarından etkilenen Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in Brüksel’deki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Stoclet Palace için yaptığı Stoclet Frizi’ni , siz üzerine daha derin araştırmalar yapmadan önce sadece ön bilgi niteliğinde olabilecek 9 maddeyle anlatmaya çalışalım.

1.“Hayat Ağacı”nın birleştirdiği iki parçayla beraber toplamda 3 parçadan oluşan 2’ye 8 metrelik devasa boyutta muazzam bir mozaik.Resmin ortasında bulunan ağaç figürü ise resmin tüm taraflarına dağılması itibariyle eser üzerinde hakimiyet kazanmış bir figür.

Stoclet Frizi

Stoclet Frieze

2. En çok dikkat çeken diğer bir figür, ağacın hemen sağındaki siyah kuş; her şeyin bir başlangıç ve sona sahip olduğunu niteleyen bir sembol.

Stoclet Frizi

Stoclet Frizi Baykuş Figürü

İsterseniz arkadaşlar, eserin tam ortasındaki “hayat ağacı” hakkında biraz konuşalım. Çünkü benim baya ilgimi çekti.

3. Hem sağa hem de sola hakim görünen bu ağaç Cennet’ten gelen bir kaynak olan başlangıç noktasını çağrışım yapan “Hayat Ağacı”dır.

Stoclet Frizi

Bir çok kültür ve gelenekte örneğine rastlayabileceğimiz “Hayat Ağacı” semavi dinlerde de benzer şekilde yerini almış simgesel bir tema

4.Mesela Tevrat’ta dört kollu ırmağın aktığı Aden Cenneti’nin sembolizmini de konu alan bir “Yaşam Ağacı”na rastlıyoruz.Stoclet Frizi

5.“Hayat Ağacı” Yuhanna İncili’nde de 12 defa meyve veren, şifa verici bir ağaç olarak da karşımıza çıkıyor.(Vahiy,22/2)

Stoclet Frizi

6. Kuran’da ise cennetin ortasında, kökleri yukarıda, dalları aşağıda Sidre’den çıkan Tuba Ağacı olarak karşımıza çıkıyor. (Râd,29) Stoclet Frizi

7.Çin geleneğinde “Kiyen Mu”, Zerdüştlük’te “Goakerena”, Eski İran’da haoma meyvesini veren” Pseoralea” ağacı olarak yer alıyor.Kısacası “Hayat Ağacı” neredeyse tüm din ve geleneklerde, bulunduğu kültür veya dine ait özelliklerle kendine bir yer edinmiş bir simge.

8.Sol tarafta yaldızlı koyu sarı tonlar ağırlıkta; yeşil, pempe ve mavi tonları da üzerinde taşıyan bir kadın figürü mevcut ve aynı kadın bir dans figürü yapmakta ve uzun bir elbise giymiş gibi yüzü sağa dönük bir vaziyette mozaiğe yerleştirilmiş durumda.

Stoclet Frizi

G.Klimt bu kadın figürünü mumya portrelerinden esinlenerek ortaya çıkarmış. Özellikle Kahire yakınlarındaki Feyyum’da yapılan mumya portreleriyle arasında ciddi benzerlikler var.

9.Sağ frizde ise birbirine kenetlenmiş bir çift görüyoruz (The Kiss eserinde olduğu gibi). Burada renkler biraz daha parlak ve canlı durumda.Gördüğümüz üzere gayet huzurlu bir ifade ile gözlerini kapamış kızıl saçlı bir kadın, arkası dönük durumda olan erkekle sarılmış durumda.

Portreler dışında erkek yüzü resmetmeyen G.Klimt’in ‘arzulu kadın’ figürü frizdeki diğer ana figür olarak karşımıza çıkıyor.